عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

روابط انسانی و رضایت شغلی

از نقطه نظر مدیریت ، هدف دانش روابط انسانی عبارت می باشد از ایجاد سازمانی پرتوان و پویا ، اما این مقصود از هیچ راهی میسر نمی گردد ، مگر از طریق فراهم آوردن رضایت در وجود افراد به خاطر موفقیت درکارگروهی اعضای سازمان . اعضای سازمان ، موقعی برای نیل به هدف سازمانی برانگیخته می شوند و تا جایی جهد و کوشش می کنند که بدانند نتایج موفقیت آمیز کار گروهی تا چه درجه­ای به برآورد نیازها و تمایلات شخصی آنها کمک کرده  و این راه تا چه حد میسر می باشد که طبع انسانی را اقناع نماید. می توان گفت ارتباط­ای میان پویایی سازمان و رضامندی افراد موجود می باشد که مشابه ارتباط سودگیری با رضایت خاطر مشتریان می باشد. متخصصین امر بازار همیشه به این مقوله اندیشیده­اند که آیا موفقیت یک مؤسسه بازرگانی، به دریافت سود و بهره هر چه بیشتر می باشد و یا فراهم ساختن رضایت خاطر مشتری ؟

عده زیادی را امروزه عقیده بر آن می باشد که این دو موضوع مکمل، لازم و ملزوم یکدیگرند و اصولاً ارتباط­ای انکارناپذیر دارند واین ارتباط نیز بین پویایی و رضامندی افراد سازمان موجود می باشد که به گونه متعادل در هر دو مورد تأکید و تأیید می گردد . طبیعت و ماهیت روابط انسانی می باشد که اثرات بین اهداف سازمانی (پویایی) و اهداف شخص (رضامندی) را با طریقی مستدل متوازن می سازد. می توان گفت که دانش روابط انسانی وسیله­ای برای به ثمر رساندن اهداف عالی سازمان از طریق رضامندی افراد سازمانی می باشد.

پویایی و کارایی گروه → رضامندی افراد → روابط انسانی خوب

از طرفی دیگر می توان با داشتن روابط انسانی خوب ، پویایی و کارآیی را ایجاد نمود که در نتیجه ، این اقدام سبب رضامندی اعضا خواهد گردید. یعنی روابط انسانی وسیله ­ای کارساز می باشد برای ایجاد رضامندی در افراد و کارکنان از طریق پویایی گروهی .

رضامندی افراد → پویایی و کارایی گروه → روابط انسانی خوب

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد