ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

حمام ها: یکی از عناصر موجود در شهرها حمام ها هستند که به عنوان مراکز بهداشتی در کلیه محلات ایجاد می شده و به عنوان یک ضرورت در فرهنگ و اندیشه مردم وجود داشته می باشد. یکی از مهمترین بناها پس از مسجد و مدرسه بوده اند و به عنوان یک عنصر اساسی در نواحی مرکزی هر بخش از شهر مطرح بوده اند. ایجاد حمام ها در شهرهای مختلف با گسترش اسلام در ایران گسترده گردید.و حتی گفته شده حمام­هایکی از عوامل عمده تعیین جمعیت هر شهر بوده اند. به طوری که ساکنان چند خانه استحمام می کنند و در هر خانه به گونه متوسط چند تن سکونت دارند. حمام ها در شهرها به عنوان یک عنصر شهری فضایی را در محله های تقاطع معابر و مکان های عمومی به خود اختصاص داده و هر حمام سرویس دهی به قسمتی از جمعیت شهر را بر عهده داشته، حمام ها از نظر معماری و اشغال فضاهای مناسب قابل توجه اند. (مشهدیزاده دهاقانی، سال1374،ص355)

محله ها: علی رغم این که در بدو تشکیل دولت اسلامی ایجاد هرگونه قشربندی اجتماعی بر مبنای قوم، نژاد، سنت و . . . نفی می گردد، اما به هنگام تشکیل امپراطوری غیر متمرکز اسلامی رجوع به سازمان اجتماعی کهن شهری در سرزمینهای مفتوحه به سرعت انجام می پذیرد. و از تشکیل محله بر حسب نظام کاستی یا شهروندی خاص خبری نیست. و شاهد ترکیبی از سه جامعه شهری و روستایی و ایلیاتی هستیم. و برای اولین بار در تاریخ شهرنشینی و شهرگرایی در محدوده سرزمین هایی که فرهنگ اسلامی-ایرانی در آنها جاری بوده ما با محلاتی روبرو می شویم که ساکنین آن یعنی جامعه شهری پیوندی چند سویه و در هم تنیده با ساکنین روستاهای هم کیش، هم مذهب، هم زبان، هم قبیله و … یعنی جامعه روستایی دارند.حضور مستقیم و ترکیبی این سه جامعه در محله و از آن طریق در شهر با حضور مستقیم آنانی که در رأس هرم اجتماعی و از آن طریق قدرت این سه جامعه جای دارند در دولت اسلامی و حکومت محلی شدتی دو چندان می یابد. تضاد و تقابل های این عاملان برای کسب قدرت بیشتر در حکومت عملاً در تقابلها و تضادهای مملو از خشونت محلات شهری با یکدیگر برخورد می کنند. وجود محلات در تضاد و تقابل از خصیصه بارز شهرهای دوره اسلامی صرفنظر از مکان آنها هستند. محلاتی که هریک مسجد، بازارچه، مدرسه، آب انبار، قنات، حمام و … خاص خود را داشتند و حتی در مواقع خاص علاوه بر دروازه خاص برای ارتباط با بیرون شهر، دروازه ای نیز برای ورود به محله داشتند و محلات در ستیز متولد شده و نقشتاریخی و سهمگین خود را در سراسر تاریخ پرفرازو نشیب شهر بازی خواهند نمود که ارتباط محله با سازمان عشیره ای خود بسیار بیشتر از ارتباط آن با محلات مجاورش بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه