عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت باد: یکی از عوامل مؤثر در جابه جایی تودههای هوایی و در نتیجه وقوع بارندگی، تغییرات دما، تبخیر و . . . پارامتر باد در هر منطقه می باشد. سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک و سرعت باد در ایستگاههای تبخیر سنجی عموماً در ارتفاع 10 متری اندازه گیری می گردد. جهت سالانه باد غالب در ایستگاه سمنان شمالی می باشد. ضمن این که سرعت باد غالب سالیانه در ایستگاههای سمنان 1/41 متر بر ثانیه می باشد. سرعت شدیدترین باد 25 و جهت آن نیز غربی می باشد. (سالنامه آماری استان سمنان، 1387،صص66)

بر اساس آمار مربوط به ایستگاه سمنان، باد غالب در فصل بهار، شمال غرب و جنوب غربی می باشد. در فصل تابستان جهت باد غالب از جنوب و جنوب شرقی می باشد و در فصل پاییز از غرب و در فصل زمستان نیز از غرب می باشد. دیدبانیهای مربوط به ایستگاه سمنان نشان می دهد که، در بیشتر ماهها، جهت باد، غربی می باشد که به علت حاکمیت توده های هوایی غرب می باشد. در فصل زمستان و اوایل بهار، جریان شمال غربی، از اسکاندیناوی، به سوی ایران می آید و یک شاخه از آن از کوههای البرز می گذرد که در سمنان و دامغان به باد تورانه معروف می باشد. بادهای اصلی سمنان، دارای جهت شمال غربی، جنوب غربی و جنوبی می باشد. (خدادادی، 1388،ص83)

5-3-5-1 گلباد سمنان: سرعت و جهت باد از عوامل مهم و مؤثر در اندازه تبخیر سطحی و موجب جابجائی و انتقال ابرها و رطوبت و تعدیل گرما و خنکی هوا می باشد. قرار گیری سمنان بین دو توده متفاوت اقلیمی و مورفولوژی آشفتگی هایی را در جریانهای جوی به وجود آورده می باشد. آمارهای مربوط به باد در سمنان نشان می دهد که فرکانس و سرعت بادها در دوازده ماه سال متغیر می باشد و حداکثر میانگین سرعت بادها از 16 نات تجاوز نمی کند. سرعت بادها بین 4 تا 16 نات می باشد. نکته قابل در خصوص گلباد سمنان این می باشد که در سمنان و اطراف آن نیز، فرکانس و شدت باد، از جهات مختلف، تا ارتفاع 10 متری از سطح زمین، چندان زیاد نیست و به طوری که در گلباد معلوم می باشد، در بیش از 70 درصد از دیده بانیها، حالت سکون به دست آمده، غیر از مواقع آرام ثبت شده می باشد.که شکل آن در مبحث قبل می باشد. (مهندسین مشاور آرمانشهر، 1388، ص50)

– باد غبله یا شهریاری:از غرب می وزد و وزش آن بیشتر در بهار و تابستان می باشد. این باد، به صورت متناوب می وزد و از بعداز ظهر شروع و تا غروب ادامه دارد. (مهندسین مشاور آرمانشهر، 1388، ص51)

– باد کویر: از سمت جنوب و بیشتر در فصل تابستان می وزد و بسیار شدید و گرم می باشد. (مهندسین مشاور آرمانشهر، 1388، ص51)

– باد خراسانی: از شرق و در فصل تابستان می وزد. باد خراسانی مانند بادهای گرم می باشد نام های دیگر این باد، “باد راجی” و “راسته باد” می باشد. (مهندسین مشاور آرمانشهر، 1388، ص51)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه